Krovy a střechy

KROV V MAŠOVĚ U TURNOVA

Dobrá příležitost pohrát si s naší novou mašinkou, sedlovou frézou Protool NPR 90 K.

IMG_0159

V Mašově jsme nastoupili na sedlovou střechu – krov s vrcholovou vaznicí.

IMG_0167

Pravda je, že dobrému tesaři stačí pilka, dláto, kladivo a poříz. Ale na téhle sedlové fréze je vidět, že když máte skutečně špičkové nářadí určené k jediné věci, kterou ovšem stroj zvládá s naprostou bravurou, jde všechno o tolik rychleji, že stavba krovu vypadá jako ve zrychleném filmu.

IMG_0181

Za jeden den jsme podle vlastního projektu vyrobili všechny krokve.

IMG_0169

Zajímavá a zároveň obohacující byla montáž velikého vikýře s pomocí stavebních konstrukčních vrutů.

IMG_0164

 

KROV V MLADÉ BOLESLAVI

Přesný popis tohoto typu střechy zní skoro vědecky: Valbová střecha s vaznicovým věncem na jedné části a hřebenovou vaznicí na druhé části. IMG_0037

Krov byl hodně náročný na detaily. V některých místech se setkávaly čtyři i více prvků a všechny zářezy do sebe musely dokonale pasovat. Proto byl krov napřed podrobně rozkreslen v 3D konstrukčním programu CAD programu.

IMG_0042

Délkové rozměry, tvary spojů a způsob uchycení v konstrukci – to vše vzniklo už na pile, abychom na montáži při nejistém počasí mohli trávit co nejkratší dobu.IMG_0062

Impregnace probíhala přímo před zraky zákazníka a pak následovala montáž, která už byla dílem okamžiku.IMG_0047

CAD nám tady hodně pomohl, protože díky přesnému rozkreslení se na montáži upravovalo jenom minimum prvků a všechno běželo jako po másle.IMG_0084


KROV VE ŽĎÁRU

Poměrně netradiční řešení krovu domu a garáže. Obě stavby do elka totiž spojuje krček, kde je pultová střecha.IMG_0092   

Nad domem je použit sedlový krov s vrcholovou vaznicí, nad garáží pak stejný typ krovu s tím, že pozednice jsou zafixovány proti vodorovným silám pomocí táhel z fošen, které budou nést podhled v garáži.IMG_0106

Tady jsme poprvé nasadili novinku – sedlovou frézku Protool NRP 90 K. To je mašinka, se kterou je osedlání krokví na pozednice a vaznici hračka.IMG_0107

Impregnování proběhlo přímo na stavbě. Výhodou pro zákazníka je možnost kontroly kvality použitého řeziva a následné koncentrace impregnovací směsi.IMG_0148