Rekonstrukce

REKONSTRUKCE FARY V MICHALOVÝCH HORÁCH

Rekonstrukce historických objektů je vždycky tím nejcitlivějším druhem práce. Nejde jen o přesné dodržení projektu, na který zpravidla dohlíží Památkový ústav, ale i o citlivý přístup z hlediska použitých materiálů a dobových postupů tak, aby stavba zůstala historicky hodnotná a přitom funkční.

P1020205

Na faře v Michalových Horách jsme rekonstruovali trámový rošt. Masivní trámy, které faru držely, už byly natolik shnilé, že se nám rozpadaly pod rukama. P1020209

Naším cílem bylo skloubit klasické a moderní postupy – nahradit některé prvky novými, stejně masivními trámy a pro jejich ukotvení využít klasickou technologii zadlabávaných spojů a zároveň využít závitových tyčí při spojení některých nosných prvků tak, aby došlo k adekvátnímu rozložení vertikálních tlaků.

P1020212

Protože naše práce je teprve začátkem rekonstrukce, je třeba přistupovat k dřevěným prvkům opatrně, aby se během dalších prací nezničily.P1020258